Irak probeert resolutie te verhinderen

Irak heeft het afgelopen weekeinde een grootscheeps offensief ingezet tegen de resolutie die waarschijnlijk nog deze week, na een impasse van bijna een jaar, in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in stemming komt.

De Brits-Nederlandse ontwerpresolutie voorziet in een nieuw wapeninspectiesysteem in plaats van UNSCOM, de VN-wapeninspecteurs die vorig jaar december Irak werden uitgezet. Zodra de VN Iraakse medewerking aan de nieuwe wapeninspecties vaststellen, worden de ruim negen jaar oude handelssancties tegen het land ten dele opgeschort, aldus het voorstel. Over de tekst van de resolutie is maandenlang onderhandeld. Zoals het er nu uitziet zullen Rusland, China en Frankrijk, die doorgaans voor de belangen van Irak opkomen, geen veto uitspreken.

Het Iraakse offensief is dan ook met name op deze landen gericht. Irak onderstreept in de eerste plaats dat de tekst van de ontwerpresolutie onaanvaardbaar is: de Veiligheidsraad moet wat Bagdad betreft kiezen tussen sancties en wapeninspecties. Onderminister van Buitenlandse Zaken Nizar Hamdoon onderstreepte zaterdag in een televisievraaggesprek dat het ,,zonder volledige afschaffing van de sancties, voor ons onmogelijk is met enige inspectie-activiteit mee te werken''.

Hamdoon deed vervolgens een beroep op Frankrijk zijn veto uit te spreken tegen de resolutie. Frankrijk had immers als bevriend land de plicht om aanvaarding van de tekst te verhinderen. ,,Deze resolutie is slecht. Wij denken dat dit tot verdere crises zal leiden.''

Een invloedrijke Iraakse krant, Babel, ging gisteren verder en waarschuwde Frankrijk dat het zijn economische belangen in Irak in gevaar brengt als het voor de resolutie zou stemmen. In dat geval ,,zou het logisch zijn als de Franse (olie)maatschappijen Elf en Total hun bureaus in Bagdad sluiten en zo de reusachtige concessies verliezen die ze hebben gekregen maar nog niet hebben geëxploiteerd'', aldus Babel. De krant Al-Gomhuriya beschuldigde Parijs ervan zich naast Londen en Washington te hebben geschaard en zich te associëren met ,,een nieuwe agressie die wordt voorbereid tegen Irak''.

De Iraakse vice-premier Tariq Aziz gaf zaterdag te kennen nog steeds te wachten op antwoord van Rusland op het verzoek de resolutie met een veto te blokkeren. ,,Wij hebben onze Russische vrienden onze positie duidelijk uitgelegd, en hun gezegd dat het Britse project verrot en kwaadaardig is en er alleen op is gericht de internationale publieke opinie te bedriegen''. (AFP, Reuters)