Geef NAM toestemming voor boringen

Voormalige minister van Milieubeheer P. Winsemius vindt dat de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) toestemming moet krijgen voor gasboringen in de Waddenzee. Het kabinet wil daar morgen over beslissen.

De aardgasbaten zouden volgens Winsemius deels kunnen worden aangewend om kokkelvissers af te kopen, die het Waddengebied naar zijn zeggen meer schade berokkenen dan gaswinning. De vissersboten rijten de bodem open op zoek naar de schelpdieren, die ze goeddeels naar Spanje en Portugal uitvoeren.

Ook zouden met de aardgasinkomsten maatregelen kunnen worden gefinancierd om een verwachte zeespiegelstijging als gevolg van het zogeheten broeikas-effect op te vangen in het waardevolle natuurgebied. Volgens Winsemius (VVD), van 1982 tot 1986 minister van Milieubeheer en ook ex-voorzitter van Natuurmonumenten, ontbreekt het aan een samenhangend beleid. ,,We praten nu wel over het Wad maar er is geen plan wat we met de Wadden willen doen op langere termijn.'', zo zei hij gisteren in het tv-programma Buitenhof.

Zijn uitlatingen kwamen hem direct op felle kritiek te staan van D. Luteijn, voorzitter van de Producentenorganisatie Kokkelvisserij. Die wees erop dat de Tweede Kamer nog onlangs tot de conclusie was gekomen dat het schelpdiervisserijbeleid in de Waddenzee goed functioneert en geen nadelige effecten op het ecologisch systeem heeft. De Kamer baseerde zich daarbij mede op onderzoek van de Rijksuniversiteit Utrecht en het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek. ,,De heer Winsemius loopt achter de politieke feiten aan'', concludeerde Luteijn.

Directeur van Natuurmonumenten F. Evers noemde het standpunt van Winsemius ,,een gepasseerd station''. In een eerder stadium was er volgens Evers inderdaad sprake geweest van een aanpak in deze trant, maar noch het kabinet noch de NAM voelde daar destijds voor.

De Producentenorganisatie Kokkelvisserij maakte juist vanmorgen bekend dat het een uitstekend jaar is geweest voor de sector. De vissers haalden 7,8 miljoen kilo kokkelvlees uit de Waddenzee op een geschat totaal van 70 miljoen.