Clingendael: Europa moet vredesmissie Kosovo leiden

De leiding van de vredesoperatie KFOR in Kosovo zou van de NAVO moeten worden overgedragen naar de EU. Dat stellen B. Kreemers en D. Zandee van het instituut Clingendael in een studie naar de toekomst van de Europese Defensie, die deze week verschijnt.

Volgens D. Zandee kan het voorstel een ,,concrete invulling'' zijn van het Brits-Franse plan voor de oprichting van een Euroleger, dat onafhankelijk van de NAVO zou moeten kunnen opereren. Het Brits-Franse voorstel staat deze week op de agenda van de EU-top in Helsinki. ,,Daar zal het plan worden goedgekeurd'', zegt Zandee. ,,Grote landen als Engeland, Frankrijk en Duitsland, maar ook Italië, zijn voor.''

Om een EU-legermacht voor de duur van 2 jaar in Kosovo te legeren, zijn in totaal zo'n 150 à 200.000 militairen nodig, schatten de Clingendael-onderzoekers. Op grond van h het Nederlandse defensiebudget (zo'n vijf procent van wat de EU in totaal aan defensie besteedt) zou een geloofwaardige Nederlandse bijdrage aan deze legermacht gedurende twee jaar 7.500 à 10.000 militairen moeten zijn, vinden Zandee en Kreemers.

Nederland is niet in staat om zo'n bijdrage de komende jaren te leveren, ondanks de uitbreiding van de parate sterkte waarin de Defensienota van minister De Grave voorziet.

Zandee: ,,De defensienota gaat niet ver genoeg. Vooral de landmacht moet nog beter inzetbaar worden.'' Om een vredesmissie als in Kosovo zelfstandig uit te kunnen voeren, is op korte termijn uitbreiding van de Europese transportcapaciteit nodig, zowel over zee als in de lucht. Verder moeten er drie à vier hoofdkwartieren worden ingericht, die bij toerbeurt het commando in Kosovo kunnen voeren. Het hoofdkwartier van het Duits-Nederlandse legerkorps in Munster zou hierbij goede diensten kunnen bewijzen, vinden de Clingendael-onderzoekers. Zandee: ,,Wij zijn nooit voor het opheffen van het legerkorps geweest.''

Volgens de Britse premier Tony Blair zou het toekomstige Eurokorps ook in staat moete zijn tot `vredesafdinging'. Maar grootschalige oorlogsoperaties zonder hulp van de Amerikanen zijn nog heel ver weg, stelt Zandee. ,,De laatste vijftig jaar is Europa volledig afhankelijk geworden van de gevechtsinlichtingen van de VS. Wil Europa zelfstandig kunnen opereren, dan zijn enorme investeringen nodig in satellietcommunicatie, maar ook in hoogwaardige wapentechnologie. Het beeld dat Blair schetst van een Eurokorps dat in 2003 een crisis in de eigen achtertuin zou kunnen oplossen, is dan ook misleidend.''