Belastingdebat niet uitgesteld

Alle oppositiefracties in de Tweede Kamer wijzen het aanbod van premier Kok af om een week uitstel te nemen voor de behandeling van de Belastingherziening 2001.

Komende woensdag zal het kabinet hierdoor van twee uur 's middags tot elf uur 's avonds alleen met de regeringsfracties debatteren.

De oppositie blijft eensgezind bij haar standpunt niet inhoudelijk over het plan te willen debatteren voordat de schriftelijke ronde daarover is afgerond. Volgende week donderdag dienen de fracties hun tweede lijst met vragen bij het ministerie van Financiën in. Half januari volgt het eerste plenaire debat.

De oppositie is nog steeds van oordeel dat het tijdschema voor behandeling van het plan te krap is. Tegelijk meent een aantal oppositiefracties dat het overleg met de regering vooral bedoeld is om de regeringsfracties op één lijn te houden. ,,De coalitiepartners zijn vooral bang voor elkaar'', zo meent CDA-woordvoerder J. Reitsma. In het regeerakkoord is vastgelegd dat de belastingherziening uiterlijk op 1 januari 2001 in werking moet treden.

Premier Kok deed de suggestie om het debat met de Kamer een week te verschuiven afgelopen vrijdag na het wekelijkse kabinetsberaad. Hij noemde het van groot belang dat de volledige Tweede Kamer over zo'n belangrijke zaak als het belastingplan debatteert. Strikt genomen beslist de Kamer zelf of en wanneer zij met het kabinet debatteert.

De regeringsfracties hadden wel kunnen leven met een week uitstel. ,,Wij vinden dit gebaar van het kabinet prima'', zei PvdA'er Bos vanmorgen. Van Beek (VVD): ,,Het lijkt ons zeer efficiënt om tussen twee vragenrondes een mondelinge toelichting te krijgen, dat kan veel vragen voorkomen.''