Writing to Vermeer

`Writing to Vermeer' met muziek van Louis Andriessen een een libretto van Peter Greenaway toont de meisjes van Vermeer tegen de achtergrond van de woelige zeventiende eeuw.

,,De voorstelling is alles tegelijk: een deconstructie van Vermeerschilderijen en een constructie van nieuwe Vermeers, de terugkeer van het tableau vivant [...] een multi-media presentatie van de Delftse VVV. [...] Het collage-karakter van libretto en enscenering weerspiegelt zich in de muziek van Louis Andriessen [...] Wat Writing to Vermeer exact zegt over Vermeer en zijn kunst is mij vooralsnog onduidelijk.'' Kasper Jansen, 2 december 1999

Muziektheater Amsterdam. Inl. (020) 625 54 55.