Waterhyacint 2

Waterplanten, o.a. Eichhornia crassipes, vormen een medisch probleem, niet omdat ,,de malariamug zich thuisvoelt tussen deze planten'' (artikel: `Waterhyacint verpest Victoriameer'), maar omdat deze planten de habitat vormen voor larven van de muggen, die de filaria-worm op de mens overbrengen. Deze larven steken hun ademhalingsbuis in de luchtbevattende delen van de waterplant (meestal de wortels). Verwijdering van deze planten geeft effectieve bestrijding van deze soort van filariasis, die door obstructie van de lymfebanen leidt tot zwelling van extremiteiten en genitaliën. De naar Bancroft (1876) genoemde ziekte is endemisch in Centraal- en Oost-Afrika, dus ook rond het Victoriameer.