Waterhyacint 1

In de krant van 27 november werden een aantal methoden besproken de waterhyacint uit het Victoriameer te krijgen. Niet vermeld werd dat de waterhyacint gebruikt kan worden als opslag voor zonne-energie. Onderzoek in de jaren tachtig heeft laten zien dat de waterhyacint heel goed vergist kan worden waarbij methaan en koolzuurgas gevormd wordt. Dit gas kan in dieselgeneratoren verbrand worden. De geproduceerde elektriciteit kan verkocht worden. Het residu van de vergisting kan in de landbouw gebruikt worden als organische mest. Indien tegelijk iets gedaan wordt aan de toevoer van voedselrijk water naar het Victoriameer dan vormt de waterhyacint over een decennium geen probleem meer.