VARA wellicht commercieel

De VARA overweegt het publieke bestel te verlaten. De omroep heeft al gesprekken gevoerd met de commerciële omroep SBS. Er zou onder meer gesproken zijn over filmrechten, financiering en programmering. Volgens een woordvoerder wordt er nog niet met SBS onderhandeld. De VARA is zich aan het ,,oriënteren'' omdat de concessies voor de publieke zendgemachtigden volgend jaar aflopen.

SBS bevestigt dat er ,,algemene gesprekken'' worden gevoerd. Een woordvoerder zegt dat VARA-directeur Vera Keur en haar collega van SBS, Fons Van Westerloo, drie keer met elkaar hebben gesproken. In die gesprekken ging het volgens de woordvoerder over vragen als: ,,Commerciële zender zijn, hoe werkt dat? Hoe zit het met de kabelsituatie? Hoe gaat het met filmpakketten?''

De VARA had al langer bezwaren tegen de `netoverschrijdende programmering' die volgend jaar wordt ingevoerd. Volgens dat plan verliezen publieke omroepen hun `thuisnet' en moeten ze programma's leveren voor verschillende netten. Nederland 1, 2 en 3 moeten een duidelijker programmering krijgen.

VARA-voorzitter Vera Keur zei eerder te vrezen dat Nederland 3 door het nieuwe plan minder kijkers zal trekken: ,,Een museum zet je ook neer op een druk punt.'' Zij verwacht dat programma's als Barend en Witteman minder goed bekeken zullen worden als ze niet worden vooraf gegaan door een publiekstrekker als spelletjesprogamma Lingo. Nederland 3, nu het thuisnet van de VARA, moet volgens het plan voor 2000 het `verdiepende net met cultureel progressieve inslag' worden.

De VARA zou volgens Keur door dit plan ook haar eigen identiteit kunnen kwijtraken. Hoe die eigen identiteit wel behouden kan blijven in samenwerking met een commerciële omroep, is onduidelijk. Vera Keur was gisteravond niet bereikbaar voor commentaar.

De Raad van Bestuur van de NOS toonde zich gisteravond verrast en verbaasd over de opstelling van de VARA. ,,Verrast'', aldus een woordvoerder ,,omdat de VARA op 17 september de voorstellen voor de netprofilering nog heeft gesteund. Verbaasd, omdat de programma's en de tradities van de VARA het beste tot hun recht komen op het publieke net. En omdat het publieke net ook de beste garanties biedt dat de VARA die programma's kan maken die ze het liefst wil maken.''

Een woordvoerder van het CDA kan zich ,,weinig voorstellen'' bij de mogelijke overstap naar de commercie, gezien de achtergrond van de omroep. De partij zou een overstap ook zeer betreuren. Volgens de fractie is de aankondiging van de VARA wel ,,een prima signaal'' tegen de te groot wordende overheidsbemoeienis met het omroepbestel. De PvdA staat niet afwijzend tegenover het plan, maar zegt dat een definitief standpunt zal afhangen van de uitwerking ervan.

De VVD vindt dat omroepen de vrijheid moeten hebben om uit het publieke stelsel te stappen of zich er bij aan te sluiten.