STUDIEHUIS

In het artikel `Weg van het Studiehuis' in W&O van 20 november worden als alternatieven voor middelbare scholieren die een Tweede Fase-examen willen vermijden het MBO of het Volwassenenonderwijs (VAVO) genoemd.

Een niet genoemde derde mogelijkheid kan voor veel leerlingen interessant zijn: het afleggen van een Staatsexamen Havo of VWO. Het Staatsexamen is altijd al een alternatief geweest voor kandidaten die niet via het regulier onderwijs een diploma konden behalen. Ook het Staatsexamen zal te zijner tijd volgens de Tweede Fase worden afgenomen, maar de komende jaren kan daar ook nog een `oud examen' worden afgelegd.

Tot en met 2003 kan bij het Staatsexamen een Havo-examen `oude stijl' worden afgelegd, tot en met 2004 een VWO-examen `oude stijl'. Kandidaten kunnen zich zelfstandig voorbereiden op een Staatsexamen. Er zijn ook enkele particuliere opleidingen in Nederland die kandidaten voorbereiden op een Staatsexamen. Bij deze opleidingen geldt niet de leeftijdseis op het Volwassenenonderwijs van minimaal 18 jaar.