Russische begroting dit keer soepel door Doema

Het Russische parlement, de Doema, heeft gisteren opmerkelijk soepel de staatsbegroting voor het jaar 2000 goedgekeurd. Het is voor het eerst in jaren dat het budget aanvaard is voordat het nieuwe jaar van start gaat.

De totale uitgaven zijn begroot op 26,7 miljard dollar, de inkomsten op 24,9 miljard. De aannames die eraan ten grondslag liggen zijn volgens ex-minister van Financiën Michael Zadornov ,,zo onrealistisch'' dat hij president Jeltsin oproept diens veto over de begrotingswet uit te spreken. Die kans is miniem: Jeltsin ligt met longontsteking in het ziekenhuis en is allang blij met het fiat van de Doema.

De begroting gaat uit van aanhoudend hoge olieprijzen en een inflatie van 18 procent in 2000, wat volgens deskundigen veel te rooskleurig is. De rekenmeesters hebben ook alvast de steeds maar uitgestelde IMF-lening van 640 miljoen dollar in de boeken opgenomen, al is de uitkering daarvan allerminst zeker. Scheidend IMF-topman Michel Camdessus heeft laten doorschemeren dat het Westen niet bereid is de kredietkraan te heropenen zolang Rusland oorlog voert in Tsjetsjenië.

Juist die oorlog drukt zwaar op de begroting. Premier Vladimir Poetin vroeg vorige week aan de Doema 115 miljoen dollar extra voor het leger. Het parlement, dat de strafexpeditie in de Kaukasus van harte toejuicht, had daar geen moeite mee. Ook de Centrale Bank sputterde niet tegen, aangezien de financiële meevallers de laatste maanden ongekend groot zijn.

De Russische staat profiteert van de hoge olieprijzen (gestegen van een kleine tien dollar per vat in maart, tot 25 nu). De extra olieinkomsten hebben het land tevens behoed voor een nieuwe (voorspelde) default - zoals in augustus 1998 toen de roebel instortte en Rusland een eenzijdig moratorium op alle schuldbetalingen afkondigde.

In de begroting voor 2000 vergelijkbaar met die van een middelgrote Amerikaanse staat is 6,9 miljard dollaar uitgetrokken voor rente en aflossing op buitenlandse leningen. Defensie krijgt 4,4 miljard dollar en gaat in geval van nood voor. De afgelopen jaren heeft president Jeltsin nooit veel respect voor het afgesproken budget getoond.