Maas gaf fiat aan optiedeal Content

President-commissaris A. Maas heeft persoonlijk de omstreden optieverstrekking aan twee Content-directeuren geautoriseerd. Dat blijkt uit een vertrouwelijk personeelsdocument van Content, waar de paraaf van Maas op staat.

Maas, directeur F. van Male en voormalig directeur R. Krijt worden door justitie verdacht in een omvangrijke voorkenniszaak rond het uitzendbedrijf. De bestuurders hebben, één handelsdag voordat de overname van Content door het Belgische Creyf's bekend werd, nog 50.500 opties aan 31 personeelsleden verstrekt. De twee directeuren kregen elk 4.000 opties. Bovendien werden er nog 120.000 eigen aandelen ingekocht. Na de bekendmaking van de overname steeg de Content-koers explosief.

Directievoorzitter M. van Hemele van Creyf's verklaarde eerder deze week dat de commissarissen op 18 maart besloten dat er uiterlijk 23 maart personeelsopties zouden worden uitgegeven. In werkelijkheid gebeurde dat echter op 26 maart. Volgens hem heeft de directie ,,niet conform het eerder genomen besluit'' gehandeld en was het onduidelijk wat Maas precies wist van deze omstreden transacties.

Uit het nu boven water gekomen document blijkt echter dat Maas persoonlijk het personeelsdocument in handen heeft gehad waarop de 31 namen staan van de werknemers die de opties zouden ontvangen. Achter de namen van Van Male en Krijt staat het getal 4.000 en de paraaf van Maas, met de handgeschreven tekst `akkoord de heer Maas'. Het document is gedateerd op 25 maart, de dag voordat opties werden toegekend.

De beide directeuren verklaarden afgelopen maandag tegenover deze krant al dat commissarissen op de hoogte zijn geweest van zowel de optieverstrekkingen als de inkoop van eigen aandelen. Zij willen nu geen commentaar meer geven. Hun raadsman, mr. W. Duk, bevestigde gistermiddag evenwel het bestaan van het document. Zowel Maas als Van Hemele was niet bereikbaar voor commentaar.

SINTERKLAAS: pagina 17

    • Joost Oranje