LISV paait bonden

Het Landelijk Instituut Sociale verzekeringen (LISV) adviseert minister De Vries (Sociale Zaken) in zijn plan voor de herziening van de sociale zekerheid een zwaardere rol voor werkgevers en werknemers in te ruimen. Dat schrijft LISV-voorzitter Flip Buurmeijer in een brief aan het kabinet.

Het LISV-advies is tot stand gekomen zonder medewerking van de sociale partners, die samen met kroonleden het tripartite bestuur van het LISV vormen. Werkgevers en werknemers hebben hun medewerking aan het besturen van het LISV en de arbeidsbureaus opgeschort omdat ze vinden dat ze in het nieuwe stelsel te weinig invloed krijgen.