Leraren

De bijdrage van de gepensioneerde natuurkundeleraar Rob Knoppert (27 november) is weer zijn bekende mix van zinnige opmerkingen en laatdunkende sneren over leraren. Als `vakidioot' uit de vakontwikkelgroep (VOG) natuurkunde kan ik hem verzekeren dat juist de lesboeren in die commissie hun uiterste best gedaan hebben om lesstof te schrappen en dat zij de hun toebedeelde uren niet volledig gevuld hebben.

Het is onzin om schoolleiders te verwijten dat ze nog niet voor halfjaarroosters hebben gezorgd. Lang voordat de tweede fase werd ingevoerd, had de club van mevrouw Visser 't Hooft, het PMVO, moeten laten zien hoe je dat doet, maar daar was geen tijd voor, want de verkiezingen kwamen eraan en mevrouw Netelenbos wilde als de implementatiestaatssecretaris van de tweede fase de geschiedenis ingaan.

Knoppert klaagt over de vaardigheden die verzonnen zouden zijn door de vakontwikkelgroepen. Alweer onzin. Bij alle examenprogramma's van de afgelopen dertig jaar hoorden lijstjes met vaardigheden. Nieuw is de hele cultus er omheen, waarin het lijkt of kinderen niets meer hoeven te weten, als ze maar vaardig zijn. Deze cultus is niet verzonnen door welke VOG dan ook, maar door de bevlogen leden van het PMVO.

Allerlei zaken zijn nog steeds niet, of slecht geregeld en daarom is het niet verbazingwekkend dat leerlingen angstig worden, wel dat ze verleden jaar nog niet massaal van zich lieten horen. Heus, de leraren en directies die nu het vuile werk mogen opknappen voor ambitieuze politici behandelen hun 15-jarigen echt met respect en zij zullen er voor zorgen dat die niet de dupe worden van slecht beleid.