Het gebit

Na mijn afstuderen als tandarts heb ik ruim vijftig jaar in diverse soorten praktijken gewerkt, maar de bewering dat jonge stellen ooit al hun tanden en kiezen door de `bekkenbeul' zouden hebben laten trekken heb ik nimmer bevestigd gezien en dient derhalve naar het rijk der fabelen te worden verwezen. (`Het gebit', 27 december).

Ook nog even iets over de echte `gebitsbewustwording' waarvoor de grondslag in de jaren '40-'45 gelegd werd en die al spoedig na de oorlog in de vorm van zogenoemde Schooltandverzorging gestalte heeft gekregen. Deze heeft vele jaren nuttig werk verricht. De algemene mondhygiëne en dus ook de cariës- (tandbederf) frequentie zijn enorm verbeterd, ook al dankzij de ingevoerde halfjaarlijkse controle die nóg floreert.