Fusie Tecpool en Artifex

Tecpool en Artifex, twee uitzendbureaus voor technisch specialisten, willen fuseren. Als de fusie begin volgend jaar een feit is, ontstaat er een bedrijf met een omzet van 65 miljoen gulden. Door het samengaan krijgen beide uitzendbureaus een landelijke dekking in de bedrijfstakken metaal, bouw, electra en technische installatie. (ANP)