Dinsdag beslissing over gas Waddenzee

Het kabinet beslist komende dinsdag over gaswinning onder de Waddenzee. De ministerraad zag er gisteren na uitvoerige discussie vanaf om een besluit te nemen.

Volgens premier Kok is er inmiddels ,,voldoende overeenstemming op hoofdlijnen'', maar vergt de precieze formulering van een besluit veel overleg. ,,Het luistert politiek en juridisch heel nauw'', zo zei hij gisteren op zijn wekelijkse persconferentie na afloop van het kabinetsberaad.

Aangenomen wordt dat het kabinet aankoerst op een besluit, waarbij een beslissing over het toekennen van winningsvergunningen aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een aantal jaren wordt uitgesteld. Maar voor alle betrokkenen is het zeer van belang hoe die beslissing wordt geformuleerd, zo benadrukte Kok na het kabinetsberaad.

Het uitstel van de beslissing biedt ook ruimte voor intern beraad bij de verschillende partijen binnen het kabinet. Politiek ligt iedere keuze van het kabinet heel gevoelig. Minister Pronk sprak eerder van een ,,explosieve situatie''; VVD-fractieleider Dijkstal typeerde de discussie over het Waddengas als ,,een tijdbom'' onder de coalitie.

Binnen het kabinet staan de twee eerstverantwoordelijke ministers Jorritsma (Economische Zaken, VVD) en Pronk (Milieu, PvdA) tegenover elkaar: Jorritsma is voorstander van gaswinning, Pronk is tegenstander. Jorritsma heeft weliswaar de steun van haar VVD-collega's en de andere PvdA-ministers, maar de Tweede Kamer sprak zich vorige maand in overgrote meerderheid uit tegen iedere gaswinning zolang er gerede twijfel is dat gaswinning een schadelijke invloed heeft op het milieu in de Waddenzee.

De deskundigen die het kabinet heeft geraadpleegd spreken elkaar over die kwestie tegen; de Nederlandse Aardolie Maatschappij meent dat de gaswinning met speciale boortechnieken vanaf het vaste land geen nadelige gevolgen heeft.