De wraakzucht van een uitgever

Israel is in de ban van het schandaal rond de moordplannen van uitgever Ofer Nimrodi. Ook `Irangate' is in dit verband weer opgedoken.

Een bloedvete tussen de families Nimrodi en Mozes, uitgevers van Israels grootste kranten, `Irangate' (de geheime Israelisch-Amerikaanse wapenleveranties aan Iran), een mogelijke moord en poging tot moord zijn de ingrediënten van het opzienbarende schandaal dat de Israeliërs nu bezighoudt. In het middelpunt van dit drama staat Ofer Nimrodi, uitgever en de facto hoofdredacteur van het blad Ma'ariv, die onlangs op verdenking van aanzetten tot moord is gearresteerd.

De wapenhandelaar Yacov Nimrodi, die rijk werd aan wapenhandel met Iran, had er een tiental jaren geleden aardigheid in om voor zijn zoon Ofer Ma'ariv te kopen. In de zware concurrentieslag met Israels grootste krant, Yediot Ahronot van de familie Mozes, deinsde Ofer Nimrodi er niet voor terug detectives met afluisterapparatuur in te schakelen. Daarvoor ging hij acht maanden de gevangenis in, die hij wraaklustig verliet. Met miljoenen dollars achter de hand organiseerde hij vervolgens een complot om een getuige à charge in het afluisterproces om zeep te brengen. Eenmaal zover kwam hij volgens de politie ook op het idee om de uitgevers van de kranten Yediot Ahronot en Ha'aretz te laten vermoorden op weg naar de absolute macht over de Israelische pers.

Misschien zouden zijn concurrenten inderdaad uit de weg zijn geruimd, indien een afluisterspecialist die voor hem had gewerkt, in de gevangenis niet was gaan `zingen'. Ofer Nimrodi had hem goed betaald om te zwijgen in het afluisterproces, maar toch niet goed genoeg om de woede van de man te temmen toen de uitgever van Ma'ariv er met een lichte straf vanaf kwam en hij voor lange tijd werd opgesloten. Zijn informatie zette de politie op het spoor van de praktijken van Ofer Nimrodi.

Met zijn onuitputtelijk kapitaal drong deze ogenschijnlijk timide man zelfs door tot in het hart van de elitepolitie-eenheid ter bestrijding van ernstige misdrijven. Enkele hoge politieofficieren die voor zijn dollars zijn bezweken, zijn reeds aan de kant gezet. Voor de rechtbank verklaarde de politie dat Nimrodi lange tijd rechtstreeks op de hoogte werd gehouden van de vooruitgang in het onderzoek naar zijn praktijken.

Nadrukkelijker dan ooit is deze week in Israel ook gesproken over de sociale vertakkingen van de georganiseerde misdaad naar de politieke elite. De toenmalige oppositieleider Ehud Barak zag er naar zijn zeggen geen kwaad in kort nadat Ofer Nimrodi uit de gevangenis was gekomen, diens huwelijk met zijn aanwezigheid op te luisteren. Waarom zou hij niet gaan als premier Benjamin Netanyahu en vele andere politieke kopstukken wel van de partij waren? Volgens de politie gaf die dekking van de elite Ofer Nimrodi het gevoel dat hij zijn sinistere plannen zonder te groot risico kon uitvoeren.

Deze week is de `Irangate'-affaire, het wapenschandaal uit de jaren tachtig waarbij Israel en de VS waren betrokken, weer opgedoken in relatie tot de Nimrodi's. Amiram Nir, protégé van premier Peres en schoonzoon van de uitgever van Yediot Ahronot, kwam in 1985 bij een vliegtuigongeluk in Zuid-Amerika om het leven. Nir had met steun van Peres de oude Nimrodi aan de kant gezet als leverancier van wapens aan Iran, waarmee Amerikaanse gijzelaars in Libanon moesten worden vrijgekocht. De aan deze officieel verboden handel verdiende dollars werden onder anderen via kolonel North, een topfiguur in Washington, in het geheim doorgesluisd naar de Contras in Nicaragua.

Heeft de CIA Amiran Nir laten verongelukken omdat hij te veel wist van `Irangate', of heeft Yacov Nimrodi hem uit wraak laten vermoorden? Yacov Nimrodi heeft een aantal jaren geleden gezegd er zeker van te zijn dat Amiram Nir is vermoord. Hij heeft echter altijd geweigerd te zeggen wie hij van de moord verdenkt. `Irangate' is nu volkomen onverwachts uit de vergetelheid opgerakeld doordat in een woning van een detective die bij de zaak-Nimrodi is betrokken geheime documenten dienaangaande zijn gevonden. Deze zijn mogelijk ontvreemd bij een nooit opgehelderde inbraak in de woning van Judy Mozes, de weduwe van Amiram Nir.

De familie Mozes (van Yediot Ahronot) eist nu naar aanleiding van deze nieuwe verwikkelingen een onderzoek naar de doodsoorzaak van Amiram Nir. Zitten de Nimrodi's van de concurrerende krant Ma'ariv erachter? Als het waar is dat Ofer Nimrodi zijn huurlingen op de familie Mozes wilde afsturen, is het niet uitgesloten dat vader Yacov Nimrodi zijn dollars gebruikte om zijn tegenspeler Amiram Nir, getrouwd met een erfgename van Yediot Ahronot, te laten verongelukken. Zo zoon, zo vader? Die vraag is aan de orde.