Crazy

Documentaire van Heddy Honigmann waarin ze Nederlandse VN-soldaten over hun emoties laat vertellen aan de hand van de muziek die `het gevoel van toen' oproept.

,,Honigmann onthoudt zich aan het eind van de naar mijn smaak geniale film wijselijk van een moraal, niettemin dringen zich ongemakkelijke gevolgtrekkingen op. Bijvoorbeeld dat het geen goed idee is om militairen die bij zogenaamde vredesmissies worden ingezet, voor te houden dat zij niet zozeer soldaten zijn, maar altruïsten met een geweer.'' Raymond van den Boogaard, 1 december.

In: Kriterion, Amsterdam, Cinemarienburg, Nijmegen.