`Citeren in strijd met gedragslijn'

Premier Kok betreurt het dat deze en andere kranten uitlatingen van de koningin over de media publiek hebben gemaakt. Volgens de premier zijn deze publicaties in strijd met de gedragslijn dat uit informele gesprekken met het staatshoofd niet rechtstreeks mag worden geciteerd.

Kok antwoordde dit gisteren op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Van Bommel (SP).

NRC Handelsblad citeerde afgelopen maandag kritiek van de koningin op de media. In een informeel gesprek met journalisten bij het 40-jarig jubileum van het Genootschap van Hoofdredacteuren zei Beatrix dat de kwaliteit van de media de afgelopen twintig jaar is afgenomen en beweerde zij dat het recht op weerwoord niet meer ruimhartig wordt gegund.

Volgens de publicatie in deze krant constateerde de koningin ,,slordigheden'', ,,spelfouten'', ,,onzorgvuldigheden'' en ,,eenzijdigheid''. Volgens de krant concludeerde het staatshoofd over de vaderlandse pers: ,,De leugen regeert.''

Volgens Kok kan de koningin alleen informele gesprekken voeren ,,als daarover niet of slechts in algemeen geformuleerde toeschrijvingen wordt gepubliceerd''. ,,Daarom moet worden betreurd dat enige van de deelnemende gasten zich niet aan deze tegenover het staatshoofd in acht te nemen gedragslijn hebben gehouden'', aldus de premier.

Kok bestrijdt overigens dat de koningin met de term ,,de leugen regeert'' doelde op de Nederlandse media. Volgens de premier refereerde de koningin aan een niet nader genoemde column uit 1996. Het betreft hier een column van Hugo Brandt Corstius onder het pseudoniem Maaike Helder uit de Volkskrant getiteld `Leve de leugen'. De hoofdredactie van NRC Handelsblad stelt dat dit verband door de koningin in het gesprek met de journalisten niet is gelegd, maar dat de uitlatingen in algemene zin waren bedoeld.

In de bewuste column stelde Brandt Corstius dat minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) de Tweede Kamer had voorgelogen over de reden voor de overplaatsing van de toenmalige ambassadeur in Zuid-Afrika.