Beatrix en pers 3

De koningin zou zich volgens de pers te scherp hebben uitgedrukt en er klinkt boe-geroep vanuit journalistenkringen als er stemmen opgaan dit `onder ons' te houden. Dus krijgt de krant er weer een `lekker' stukje nieuws bij. De hoofdredacteur van de Volkskrant heeft correct gehandeld door te vragen niet te publiceren over het openhartige gesprek. Waarom? Omdat een oneerlijke verdeling bestaat tussen de vrijheid van meningsuiting van de pers en die van de koningin. Als de koningin zich (te) scherp uitdrukt, dan kan de pers vanuit haar vrije positie alle registers opentrekken en een overkill aan weerwoord op de pagina's laten verschijnen. De koningin heeft geen weerwoord behalve een berichtje via de RVD. Er is sprake van een oneerlijke machtsverhouding en dat vraagt om terughoudendheid. Zo werkt dat in een beschaafde democratie.