Beatrix en pers 2

Kennelijk heeft hare majesteit zich tijdens de viering van het veertigjarig jubileum van het Genootschap van Hoofdredacteuren openhartig uitgelaten. Het feit van de openhartigheid leg ik in gedachten naast de foto's van een tijdens het recente bezoek aan de Antillen doorweekt geraakte koningin. Er blijkt, dat hare majesteit mens is en koningin. Protocol, decorum en koninklijke habitus lijken – onze tijd staat niet stil – de afstand tussen haar en mij allengs te vergroten. Zo wordt zij steeds sterker koningin zonder meer. Onze monarchie vraagt echter nadrukkelijk om de combinatie van mens en koningin. Ik zou zeggen, laat hare majesteit het koninklijk diensthuis vaker (en indien mogelijk) relativeren.