Zorg Kamer om verdwenen wapens

De politie is 600 dienstwapens kwijt. Kamerleden die daarop gisteren een toelichting kregen worden er `een beetje eng' van.

De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over ruim 600 dienstpistolen die de politie kwijt is.

De fracties toonden zich gisteren geschokt over de bevindingen van de Algemene Rekenkamer, die in de tweede helft van het vorig jaar een onderzoek deed bij de 25 regionale korpsen en bij het Korps Landelijke Politiediensten. Over de resultaten daarvan, neergelegd in het rapport `Dienstpistolen politie', kregen de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Justitie gisteren een briefing van de Rekenkamer.

De woordvoerders hekelen de traagheid waarmee de korpsen orde op zaken stellen waar het gaat om schiettrainingen en onderhoud aan en registratie van dienstwapens. ,,Tot voor kort wisten we niet hoeveel agenten er zijn, nu is weer onduidelijk waar de wapens blijven'', aldus VVD-woordvoerder Niederer. Hij sluit niet uit dat de pistolen zijn doorverkocht aan derden. De Rekenkamer is er overigens niet in geslaagd na te gaan hoeveel wapens er exact kwijt zijn. Niederer zegt van dat idee `een beetje eng' te worden.

Volgens Kuijper (PvdA) zou wel eens hetzelfde aan de hand kunnen zijn met de munitie die de politie ter beschikking heeft. Er wordt niet bijgehouden hoeveel kogels agenten meekrijgen en dus is evenmin bekend waar ze blijven. Dat is wat Kuijper betreft een `shockerend' gegeven. ,,Registratie van wapens en munitie is nooit de sterkste kant van de politie geweest, maar ik wist niet dat het zó erg was'', zei hij gisteren.

D66-woordvoerster Scheltema benadrukt de paradoxale situatie die door het falen van de politie ontstaat. Enerzijds dragen de verantwoordelijke bewindslieden de politie op wapens in te zamelen en houdt de politie acties, zoals afgelopen weekeinde in Rotterdam, om burgers te ontwapenen, terwijl bij de politiebureaus kennelijk door de achterdeur dienstwapens richting samenleving verdwijnen. Zij noemt het rapport van de Rekenkamer gisteren `vernietigend' voor de politie.

Ook CDA-woordvoerder Rietkerk meent dat de wijze waarop de korpsen de gang van zaken rond het wapengebruik registreren `absoluut niet door de beugel kan'. Volgens hem kan het evenmin blijven bij goede schiettraingen van surveillerend personeel, omdat de agent van de toekomst zowel op straat als achter zijn bureau te vinden is. Zowel VVD als PvdA vraagt zich af of er bij de korpsen voldoende besef is over het belang van nauwkeurige registratie. Niederer: ,,Wij hebben het niet over rolletjes drop.'' Kuijper: ,,Wapens zijn geen speelgoed.''

Minister Peper (Binnenlandse Zaken) temperde de kritiek van de Kamerleden enigszins door te stellen dat er op de bureaus ,,echt niet overal wapens slingeren.'' Hij wil de misstanden echter wel snel aanpakken.