Veronica speelt hoog spel

De Holland Media Groep (RTL4, RTL5 en Veronica) verliest zijn grote winstmaker als Veronica uit de groep stapt. Maar Veronica zit met handen en voeten aan HMG gebonden.

De tijd dat Veronica loyaal het uitzendtijdstip van Big Brother verplaatst om Goede Tijden Slechte Tijden van RTL4 niet in de wielen te rijden, lijkt voorbij. Veronica wil zich losmaken van de Holland Media Groep, waar ook RTL4 en RTL5 deel van uitmaken.

Voorzitter Joop van der Reijden heeft er genoeg van om bij HMG de winst binnen te halen die RTL4 vervolgens weer verliest. Dat is wel eens anders geweest. In het verleden was Veronica juist het zorgenkindje van HMG en gold RTL4 als de grote winstmaker. Die rollen zijn inmiddels omgedraaid, nu het marktaandeel van RTL4 afkalft, terwijl Veronica steeds meer adverteerders naar zich toe weet te trekken. RTL4 leidt ook onder het succes van concurrent SBS6 en zit met handen en voeten gebonden aan een tienjarig contract met Endemol, dat de zender verplicht in Aalsmeer voor 150 miljoen gulden per jaar programma's af te nemen.

HMG heeft Veronica hard nodig om de winstgevendheid op peil te houden, maar Veronica kan op zijn beurt niet zonder HMG. Zo is de naam `Veronica', net als de leus `the young one', in handen van HMG, dat ook de rechten op de programmaformules bezit. Ook de programmamakers van Veronica zijn in dienst van HMG en hebben een gezamenlijke cao.

De vereniging Veronica, een overblijfsel uit de tijd dat Veronica nog publieke omroep was, kan vooralsnog in de praktijk niet veel meer doen dan zich terugtrekken als aandeelhouder, door haar belang in HMG te verkopen. Maar het enige wat de vereniging daar aan overhoudt is ,,een zak met geld'', aldus een woordvoerster van HMG. ,,De vereniging Veronica is zelf een lege huls.''

Het is daarom niet aannemelijk dat Veronica-voorzitter Joop van der Reijden werkelijk uit de Holland Media Groep wil stappen. Het ligt meer voor de hand dat hij wil proberen de positie van Veronica, als minderheidsaandeelhouder van HMG, binnen de groep te versterken. Zelf noemt hij dat echter ,,een gepasseerd station''. Van der Reijden wil Veronica hoe dan ook losmaken van HMG, ongeacht de manier waarop dat in de praktijk vorm krijgt. ,,Op eigen houtje kunnen wij dat niet, maar we gaan op zoek naar anderen om mee samen te werken.''

Binnen de vereniging bestaat de verwachting dat na uittreding de naam Veronica na twee jaar weer in eigen handen kan komen, zodat een vernieuwd Veronica onder leiding van de vereniging een herstart kan maken op de Nederlandse buis. Veronica zou bij de rechter de merknaam `Veronica' kunnen proberen te claimen. Van der Reijden verwacht zelf dat Veronica nog minstens een jaar noodgedwongen deel uit zal maken van HMG. CLT zou kunnen proberen het dreigende vertrek van Veronica af te wenden door akkoord te gaan met een wijziging van de machtsverhoudingen binnen HMG ten gunste van Veronica. Maar als dat zijn doel is, speelt Van der Reijden hoog spel.

Sinds directeur Pieter Porsius in oktober na een lange reeks conflicten bij HMG vertrokken is, is het onrustig gebleven. Aandeelhouders en bestuurders konden het niet eens worden over de strategie voor de toekomst en over de taakverdeling binnen de directie. Daarbinnen neemt `Veronica-man' Unico Glorie het op tegen M. Fortems en J.C. de Keijser die door de Luxemburgers als directeuren van HMG naar voren zijn geschoven. Op de aandeelhoudersvergaderingen van HMG zijn het Van der Reijden en CLT-topman Sautter die al bijna sinds het ontstaan van HMG de degens met elkaar kruisen. Aandeelhouder van het eerste uur VNU verkocht vorig jaar zijn belang in het mediabedrijf. De uitgever zou volgens ingewijden altijd een dempende werking hebben gehad op de conflicten tussen Veronica en CLT die nu in de volle openbaarheid zijn uitgebroken.