Toch gesprek IMF met Pakistan

Een team van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is voor de eerste keer officiële gesprekken begonnen met de nieuwe, door militairen geleide regering van Pakistan. Dat heeft Moeen Afzal, secretaris-generaal op het Pakistaanse ministerie van Financiën, bekendgemaakt. Het overleg kan leiden tot hervatting van een leningenprogramma van 3,2 miljard gulden, dat momenteel bevroren is. Er is nog geen officiële toelichting op de gesprekken, die een teken zijn dat Westerse donorlanden bereid zijn om samen te werken met de militaire leider, generaal Pervez Musharraf. Die heeft premier Sharif op 12 oktober met een coup uit zijn functie gezet.

Paul Chabrier, IMF-directeur voor het Midden-Oosten, voert de gesprekken met Pakistaanse bewindslieden over een economisch overlevingsplan. Volgens een anonieme bron uit regeringskringen komt er een nieuw IMF-team als de gesprekken met Charbrier goed verlopen. De nieuwe militaire leider Musharraf heeft altijd gezegd dat hervatting van de IMF-leningen cruciaal is. (Reuters)