Straf voor hoogbejaarde duivenmelker

Op dopinggebruik betrapte duivenmelkers worden in België zwaarder gestraft dan wielrenners. Een 79-jarige Vlaming vecht een schorsing van drie jaar aan. ,,Een coureur die bekent komt er met zes maanden van af.''

Jean Lassaut zat op de avond van die 29ste mei in het duivenlokaal van De Ware Vrienden in zijn woonplaats Zepperen, bij Sint-Truiden, toen dopingcontroleurs binnenkwamen en hem vroegen mee te gaan naar zijn duivenhok achter zijn woning in de Stippelstraat. De 79-jarige duivenmelker zag daar hoe de mannen mest uit zijn hok schraapten en in twee `pottekes' stopten, waarna ze weer vertrokken.

Die dag hadden acht van zijn zestig duiven aan een wedvlucht meegedaan. Twee vielen in de prijzen. Lassaut won 87 frank, nog geen vijf gulden. ,,Dat geld moest ik terugsturen naar de bond'', zegt de hoogbejaarde duivenmelker, omdat hij twee weken na de controle het bericht kreeg dat zijn duiven positief waren bevonden. In de mest zaten sporen van het stimulerende middel hydrocortisol.

,,Ik speel al zestig jaar met duiven en er is nooit wat aan de hand geweest'', zegt Lassaut, een van de twintig Belgische duivenliefhebbers die `positief' werden bevonden. In zijn woning in Zepperen, onder een kooi met een vrolijk fluitende kruising van een kanarie en een distelvink, heft hij zijn handel ten hemel. ,,Waarom moest mij dit overkomen?'' Met zijn zestig duiven speelde Lassaut al lang niet meer voor het grote geld. Laat staan dat hij ze drogeerde. ,,Lang geleden'' won hij eens 32.000 frank, zo'n 1.700 gulden. ,,Maar nu, o God o God..'' Lassaut legt een hand op zijn borst. ,,Ik speelde puur voor m'n amusatie.''

Lassaut maakte gebruik van contra-expertise en betaalde daarvoor 12.000 frank (600 gulden), maar ook in het tweede potje mest werd op het Rijksontledingslabo in Gent hydrocortisol aangetroffen. ,,Ik heb nooit geweten wat drogeren was'', zegt Lassaut. ,,En als ik doping zou hebben gegeven, zou ik toch zeker geen 12.000 frank wegsmijten?'' De Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond (KBDB, 60.000 leden) legde hem een schorsing van drie jaar op, de maximale straf. Drie jaar mag hij niet aan wedstrijden meedoen. ,,Terwijl ik misschien nog twee jaar te leven heb. Zeven keer ben ik zwaar geopereerd; driekwart van m'n maag is weg, bij m'n hart zijn zeven overbruggingen gemaakt. Duiven waren alles wat ik had.''

Volgens Lassaut zijn er twee mogelijkheden: de positieve mest was afkomstig van vreemde duiven die bij hem in het hok gezeten hebben of de dieren hebben zelf hydrocortisol geproduceerd. ,,In het afgelopen seizoen heb ik wel veertig verdwaalde duiven verzorgd, Nederlandse, Duitse en Franse. Ik verzorgde ze en liet ze los. Ik verwittigde de eigenaars, die ik alleen maar twintig frank voor telefoonkosten in rekening bracht. Het risico dat vreemde duiven zijn eigen duiven met ziekten besmetten of verdachte mest achterlieten, nam Lassaut op de koop toe. Van de 27 duiven van Lassaut die afgelopen seizoen verdwaalden, zag hij er slechts één terug. Hydrocortisol is een stimulerend middel dat de pijngrens van de duiven verhoogt, waardoor ze beter in staat zijn de honderden kilometers lange wedvluchten af te leggen. Bovendien houdt het middel de rui tegen. Het is een van de meest gebruikte dopingproducten in de duivensport en wordt toegediend via het drinkwater of als oogdruppels. Lassaut heeft er nooit van gehoord. Zijn advocaat wel. Mr. P. Grouwels beweerde onlangs in het kort geding dat Lassaut heeft aangespannen tegen de schorsing dat duiven zelf hydrocortisol kunnen aanmaken. Dat zou gebeuren in de bijnier, als gevolg van grote inspanning of stress.

De argumenten waarmee duivenmelkers doping ontkennen, vertonen gelijkenis met die van betrapte wielrenners. ,,Ik weet van niets'', zegt Lassaut, ,,alleen dat ik zwaarder wordt gestraft dan een coureur. Dierckxsens kwam er met zes maanden van af, ik krijg drie jaar. Ik houd nog veertig duiven, maar voor mij is de lol er af. Ik ben er kapot van.''

Op de vraag of Lassaut niet buitenproportioneel gestraft is, zegt L. Willemsen, dopingfunctionaris van de KBDB: ,,Absoluut niet. Het duivenliefhebberswetboek schrijft deze specifieke straf bij doping voor.'' Lassaut is in afwachting van de uitspraak in het kort geding. In de tussentijd heeft hij twintig duiven van de hand gedaan. Met zijn rechterhand maakt Lassaut bij zijn mond een eetgebaar. Ze zijn opgegeten, in de meeste gevallen verwerkt tot duivensoep.