P.C. Hooftprijs voor Eva Gerlach

De P.C. Hooftprijs voor het jaar 2000 is toegekend aan de dichteres Eva Gerlach. Gerlach (1948) debuteerde in 1979 met de bundel Verder geen leed, waarvoor zij de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs kreeg en de J.B. Charlesprijs. Wat zoekraakt (1994) werd bekroond met de Jan Campertprijs. Tot nu toe verschenen van haar een tiental bundels. Het juryrapport stelt dat ,,Gerlachs gedichten lezen als toverspreuken: pogingen om in taal orde te scheppen die in de werkelijkheid niet bestaat of niet zichtbaar is''. Volgens de jury wordt het werk van Gerlach gekenmerkt door geraffineerde eenvoud van taal. In taal geeft zij vorm aan het vormeloze, ,,want alleen op die manier kan er een dam worden opgeworpen tegen het verdwijnen, de dood en het verval''.

De prijs bestaat uit een bedrag van 75.000 gulden en een beeldje van P.C. Hooft dat is gemaakt door Frits Sieger. Daarnaast staat de winnaar een bedrag van 50.000 gulden ter beschikking ten behoeve van uitgave van het eigen werk. De dichteres krijgt de prijs op of rond 21 mei overhandigd in het Letterkundig Museum te Den Haag. De P.C. Hooftprijs wordt jaarlijks toegekend, afwisselend voor poëzie, proza en essay. Dit jaar ging de prijs (essay) naar Arthur Lehning.

PORTRET: pagina 8