Patstelling in Kamer over huurwoning

Bij de afronding van het debat in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dat lagere inkomensgroepen in staat stelt een woning te kopen, is gisteren een patstelling ontstaan.

Een van de indieners van het wetsvoorstel, het Kamerlid Duivesteijn (PvdA), is in botsing gekomen met een zeer grote meerderheid in de Kamer. Hij dreigde daarbij het wetsvoorstel in te trekken.

Het wetsvoorstel, dat is ingediend door de vier grootste fracties, regelt onder meer de mogelijkheid voor mensen uit de lagere inkomensgroepen een woning van maximaal 247.200 gulden te kopen. Daartoe krijgen ze gedurende vijftien jaar een maandelijkse subsidie van maximaal 340 gulden. De verwachting is dat deze mensen in de meeste gevallen de woning kopen die ze nu huren bij een van de woningcorporaties. Een voorwaarde is dat de woning geen achterstallig onderhoud mag hebben. Onder een aantal voorwaarden mag de koper zijn woning na verloop van tijd verkopen, waarbij het risico voor de verkoper is.

Vrijwel alle fracties in de Kamer steunen de wijziging die CDA en PvdA willen aanbrengen in de wet. Daarbij wordt de koper de keuze gelaten. Hij kan een huis geheel op eigen risico kopen, volgens de regels van het ingediende wetsvoorstel. Maar hij kan ook volgens andere regels met de verkopende woningcorporatie een afspraak maken over het onderhoud en een eventuele vereniging van eigenaren. Hij kan ook de corporatie het eerste recht op terugkoop geven, waarbij bijvoorbeeld de `winst' wordt gedeeld. Zo loopt de koper minder risico's.

Duivesteijn wil daar echter niet aan. Hij vindt dat door het wijzigingsvoorstel de woningcorporaties te veel macht krijgen en bovendien toekomstige kopers kunnen `chanteren'. Dit zou het geval zijn als ze een woning alleen willen verkopen tegen die aanvullende, voor de corporatie aantrekkelijke voorwaarden. Voor de koper zou er dan helemaal geen keuze zijn, aldus Duivesteijn, die het amendement `destructief' noemde. De indieners van het wetsvoorstel zullen de Kamer op korte termijn over hun definitieve standpunt informeren.