Pas verschenen literatuur

Kevin Canty: Twintig graden vorst (Nine Below Zero). Vert. Frans van der Wiel, De Harmonie, 397 blz. ƒ39,90

Roman uit 1998 over een prille, doch vanaf het begin tot mislukken gedoemde verhouding tussen twee veertigers, die beiden beland zijn op een dood punt in hun leven. `Vanaf de eerste regel is Canty's nieuwe roman een stilistische krachttoer. [...] het is allemaal verpakt in alinea's met een mooie cadans en een hoge dosis melancholie.' (Pieter Steinz, Boeken 2.4.1999)

Herman Koch:

Het evangelie volgens Jodocus.

Meulenhoff, 235 blz. ƒ29,90

Een keuze uit de columns die Herman Koch sinds april 1997 in de Volkskrant schrijft.

Joke van Leeuwen: Kind in Brussel. Herik, 47 blz. ƒ28,90

Dichtbundel van Joke van Leeuwen (1952), vooral bekend door haar kinder- en jeugdboeken, waarin ze teruggaat naar haar jeugd in Brussel. Met zwart-wit acrylschilderingen van de auteur.

De vertellingen van duizend-en één-nacht deel 13/14. 536 blz. ƒ95,- (geb.). Deel 13 en 14 zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar,

per deel ƒ39,90 (ing.)

Zes jaar na de eerste delen zijn nu de laatste delen verschenen van de (rechtstreekse) Nederlandse vertaling door arabist, vertaler en historicus Richard van Leeuwen en geïllustreerd door Jean-Paul Franssens.

Piet Meeuse schreef: `Eindelijk een verantwoorde vertaling van een van de mooiste sprookjesverzamelingen uit de wereldliteratuur.' (CS 10.9.1993)

NON-FICTIE

René Kunst (eindred.): Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland.

Van Wijnen, 527 blz. ƒ59,50

Rijk geïllustreerde bundel van de Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden met opstellen over de geschiedenis van de Friese hoofdstad, beginnend in de tijd van Bonifatius. Met artikelen over Leeuwarden ten tijde van het humanisme, armen- en gezondheidszorg tussen 1500 en 1800, de economische ontwikkeling van de stad, de groei in de twintigste eeuw en het ontstaan van een stadsidentiteit.

Hedman Bijlsma: Yn streken.

Tachtig jaar Bond van IJsclubs in twee eeuwen Friese schaatssport.

Van Wijnen, 287 blz. ƒ49,50

De geschiedenis van de Bond van IJslubs, vanaf de algemene vergadering op 3 december 1919 in het Oranje Hotel te Leeuwarden, aanvang 13.30 uur (opkomst 31 clubs) tot en met de laatste bijzondere vergadering in mei 1999 te Akkrum. Geïllustreerd.

E.J. Nusselder e.a., red.: Instandhouding.

Jaarboek Monumentenzorg 1999. Waanders/Rijksdienst voor Monumentenzorg, 248 blz. ƒ49,50

Overzicht van het werk van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Met fraaie foto's en tekeningen van gerestaureerde objecten.

Jan Bremmer en Herman Roodenburg (red.): Homo Ridens. Humor van de oudheid tot heden.

Boom, 303 blz. ƒ52,50

Verzameling essays van bekende historici en etnologen, zoals Peter Burke, Jacques Le Goff en Aaron Gurevich over de rol van humor in westerse maatschappijen. Een serieus boek over geestigheid, grapjassen en hilariteit.

Catharina L. van Groningen:

De Utrechtse Heuvelrug.

De Stichtse Lustwarande. Buitens in het groen. Waanders, 343 blz. ƒ95,–

Geen landstreek in Nederland telt zo'n hoge concentratie buitenplaatsen als de Utrechtse Heuvelrug. Dit deel uit de fraaie serie `De Nederlandse Monumenten van geschiedenis en Kunst' gaat dan ook diep in op alle aspecten van de buitenplaats en de parken, tuinen, vijvers, koetsen en orangerieën die daarbij lagen.

Herman Beliën e.a. (red.):

Twintig eeuwen zien op u neer.

Een wereldgeschiedenis vanuit Europees perspectief. Ambo, 256 blz. ƒ29,90

Het begon bij Jezus Christus en keizer Augustus en eindigde met de val van de Muur. Daartussen lagen twintig eeuwen, die elk een hoofdstuk toebedeeld krijgen, waarin dan weer een gebeurtenis of een ontwikkeling wordt beschreven. Selectief natuurlijk, maar leesbaar en leerzaam.

Bas Blokker, Gijsbert van Es en Hendrik Spiering:

Nederland in een handomdraai.

De vaderlandse geschiedenis in jaartallen.

Balans, 352 blz. ƒ29,90

Genuanceerde rehabilitatie van het jaartal. Drie redacteuren van NRC Handelsblad doen verslag van de Nederlandse geschiedenis, in `een beeldend geschreven tijdreeks'. `Alleen jaartallen vertellen geen verhaal', aldus de auteurs in hun voorwoord, `Maar alleen ontwikkelingen en trends vormen een lichaam zonder skelet'.

Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel: Het recht van de sterkste. Duitse strafrechtspleging in bezet Nederland. Bert Bakker, 351 blz. ƒ59,90

Historica en politicologe von Frijtag Drabbe Künzel beschrijft de praktijk van het Duitse strafrecht in bezet Nederland. Van het voorzichtige begin na de meidagen van 1940 tot de `totaler Einsatz' van de Duitse rechtspraak in 1944.

Iets meer dan honderd Nederlanders kregen de doodstraf.