Netwerk kan run op elektriciteit uit buitenland niet aan

Tennet, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, is overstroomd met aanvragen voor import van elektriciteit in het jaar 2000 en kan deze op geen stukken na honoreren.

Uit cijfers die Tennet gisteren publiceerde blijkt dat de meeste ondernemingen en instellingen die voordelige contracten met buitenlandse stroomproducenten wilden afsluiten, moesten worden teleurgesteld. De beperkte importmogelijkheden zijn ook een probleem voor Nederlandse energiedistributeurs die, hopend op ruimere import, voor het komende jaar al stroom hebben verkocht tegen lage prijzen. Deze overheidsbedrijven, zoals Eneco en Nuon, concurreren keihard om grote industriële stroomklanten.

Tennet ontving voor het komende jaar 600 aanvragen voor import van stroom, met een totaal vermogen van 350.000 megawatt. Voor deze categorie is slechts 800 MW beschikbaar. De aanvraag behelst een groter vermogen dan in geheel Europa aan stroom wordt geproduceerd. Dat wijst erop dat energiedistributeurs en -gebruikers sterk hebben overvraagd, in de hoop zoveel mogelijk transportcapaciteit toegewezen te krijgen.

De massale belangstelling voor stroomimport vloeit voort uit de liberalisering van de Europese elektriciteitsmarkt, die de prijzen drastisch omlaag heeft gebracht. De Nederlandse Elektriciteitswet bepaalt dat grootverbruikers vanaf begin dit jaar geheel vrij zijn om stroom te importeren. Een deel van de contracten loopt via de dit jaar geopende `stroombeurs' Amsterdam Power Exchange.

Netbeheerder Tennet handelt in overeenstemming met een Netcode die door de Dienst Toezicht elektriciteit is vastgesteld en zegt de schaarse capaciteit zo eerlijk mogelijk te verdelen. Alle aanvragen werden beoordeeld. In totaal is circa 15.000 MW van negentig aanvragers in die verdeling ,,meegenomen'' en naar evenredigheid toegewezen. Per aangevraagde 100 MW komt dat neer op 5,3 MW. Op 1 december zijn alle aanvragers over de verdeling geïnformeerd.

De grensoverschrijdende capaciteit van de vijf `buitenlandverbindingen' met het Nederlandse hoogspanningsnet bedraagt 3.500 MW. Directeur G. Zijl van Tennet kondigde eerder dit jaar aan die capaciteit door investeringen in knelpunten in Duitsland en België te willen vergroten, maar daarmee is een forse voorbereidingstijd en veel geld gemoeid.

Het netbedrijf moet 300 MW capaciteit reserveren voor internationale hulp bij calamiteiten, en voor langlopende importcontracten nog eens 2.300 MW.