Muhajiroun waarschuwen Brits bewind

De moslim-fundamentalistische oppositiegroep Al-Muhajiroun heeft gisteren de Britse regering gewaarschuwd tegen plannen om de uit 1989 stammende wet ter preventie van terrorisme te amenderen.

Talrijke dissidenten uit met name het Midden-Oosten maken van het huidige, naar verhouding zeer liberale klimaat in Groot-Brittannië gebruik om harde actie te voeren voor hun zaak. Volgens de Muhajiroun, die vanuit Londen vecht voor een islamitisch wereldrijk en tegen iedereen die niet aan haar maatstaven voldoet, zijn de voorgestelde amendementen onder andere gericht tegen haar eigen leider, sjeik Omar Bakri Muhammad (zie NRC Handelsblad van 30 november) en tegen de Saoedische dissident dr. Masari.

In een verklaring spreekt de Mujahiroun van een ,,heksenjacht'' tegen ,,deze moslimactivisten, die zich inspannen om de corrupte regimes in islamitische landen omver te werpen en door vreemde troepen bezet islamitisch land (zoals Palestijns gebied, red.) te bevrijden''. De Britse regering denkt zo haar economische, militaire en politieke belangen in dergelijke landen veilig te stellen. Maar in feite zal zij partij worden in het conflict, dreigt de verklaring.

De huidige Britse wet definieert terrorisme als ,,gebruik van geweld voor politieke doeleinden''. De geamendeerde wet zou ,,dreigen met geweld (..) voor politieke, religieuze en ideologische doeleinden'' al strafbaar maken.