Moeder vrijgesproken van bewust toebrengen letsel

Het gerechtshof in Arnhem heeft gisteren een 32-jarige vrouw vrijgesproken die terecht stond wegens het toedienen van gevaarlijke medicijnen aan haar gezonde dochtertje. De vrouw is onmiddellijk in vrijheid gesteld. De vrouw liet haar dochtertje pillen met het middel carbamazepine slikken, die waren bestemd voor haar epileptische zoon. Volgens het openbaar ministerie lijdt de vrouw aan het syndroom van Münchhausen by proxy, waarbij patiënten hun kinderen doelbewust letsel toebrengen om de aandacht van een arts te trekken. Het OM had daarom dwangverpleging geëist. Volgens het gerechtshof is echter niet onomstotelijk vast komen te staan dat de vrouw lijdt aan dit syndroom. Volgens het hof was de vrouw zich niet bewust van het feit dat ze het leven van haar dochtertje in gevaar bracht. Daarbij baseert het hof zich op verklaringen van deskundigen, die stelden dat er niet voldoende informatie is om deze diagnose te stellen.

Volgens een schatting van hoogleraar kindergeneeskunde W. Wolters belanden jaarlijks honderdvijftig à tweehonderd kinderen in het ziekenhuis omdat ze ziek gemaakt zijn door hun ouders.