Manuscript niet verkocht

Het manuscript van Simon Vestdijks roman De Vuuraanbidders is onverkocht gebleven op een veiling van het Haarlemse huis Bubb Kuyper. De richtprijs voor het manuscript was 45 duizend gulden, maar niemand was bereid dat te betalen. De Vuuraanbidders verscheen in 1947. In 1950 kreeg Vestdijk er de P.C. Hooftprijs voor. Het is een van de weinige grote Vestdijkmanuscripten die niet behoren tot de collectie van Mieke Vestdijk, de weduwe van de schrijver. Veertig handgeschreven brieven van de dichteres M. Vasalis aan Gerard Reve werden op dezelfde veiling voor 8000 gulden verkocht aan een Belgische verzamelaar.