Maaskades nog niet hoog genoeg

Staatssecretaris De Vries (Waterstaat) wil extra maatregelen laten treffen om het Limburgse Maasgebied te behoeden voor nieuwe overstromingen. Uit nieuwe berekeningen is gebleken dat er bij uitzonderlijke waterhoogtes geen garantie is dat de kades tussen Roermond en Mook hoog genoeg zijn.