`Liberalisering spoorvervoer moet sneller'

Het spoorvervoer moet versneld worden geliberaliseerd. Jaarlijks betaalt het bedrijfsleven in Europa 25 miljard gulden aan spoorvervoerkosten. Daar kan 10 miljard vanaf als de EU-lidstaten buitenlandse concurrenten op hun spoor toelaten. Die boodschap in de vorm van een manifest kreeg minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat gisteren mee van de verladersorganisatie EVO en ondernemersorganisatie VNO-NCW voor het beraad volgende week van de Europese transportministers. (ANP)