Groei van WAO alleen door vrouwen

De groei van het aantal WAO'ers komt uitsluitend voor rekening van arbeidsongeschikte vrouwen. Dat heeft staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken gisteren bekendgemaakt.

In het debat met de Tweede Kamer over de begroting van zijn departement citeerde de staatssecretaris uit een onderzoek waaruit blijkt dat de eerste negen maanden van dit jaar het aantal mannelijke WAO'ers met duizend is gedaald, maar dat er 15.500 vrouwelijke WAO'ers zijn bijgekomen. De meeste arbeidsongeschikte vrouwen komen in de WAO terecht op grond van psychische klachten. Tegelijker neemt het aantal WAO'ers jonger dan 35 jaar toe. Van hen is tweederde vrouw.

Hoogervorst noemde de cijfers ,,buitengewoon verontrustend''. Sinds een jaar of twee is bekend dat meer vrouwen dan mannen de WAO instromen. Nieuw voor de staatssecretaris is dat de toename van het aantal WAO'ers volledig op het conto van vrouwen is te schrijven. Hij wees er verder op dat vrouwen ook veel minder kans hebben uit de WAO te komen en een baan te vinden dan mannen. Reïntegratiepogingen richten zich in 55 procent van de gevallen op vrouwen, maar een geslaagde reïntegratie betreft in slechts één op de drie gevallen een vrouw.

Hoogervorst verwijt dit de werkgevers. Die spannen zich wel in om mannen die door ziekte enige tijd zijn weggeweest terug te krijgen, maar voor vrouwen doen ze dat niet. Verder behandelen bedrijfsartsen vrouwen veel soepeler dan mannen, waardoor de vrouwen langer wegblijven en hun afstand tot de arbeidsmarkt groter wordt.

Volgens Hoogervorst wordt de arbeidsongeschiktheid onder vrouwen, in tegenstelling tot wat volgens hem vaak wordt beweerd, niet verklaard door de dubbele belasting van werkende vrouwen die tevens voor het gezin zorgen.

De bewindsman zegde de Kamer nader onderzoek toe dat de forse toename van vrouwen in de WAO moet verklaren. Hoogervorst wil tevens onderzoek doen naar de suggestie van de VVD om toekenning van de WAO te baseren op de oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Nederland is het enige land ter wereld waar ook mensen die wegens andere oorzaken dan het werk arbeidsongeschikt zijn geworden een uitkering krijgen. De VVD wil hier vanaf.

Een plan van de PvdA en de werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, MKB Nederland, voor een expertisecentrum die bedrijven gaat doorlichten op hun wervingsbeleid, kreeg instemming van minister De Vries. Hij zegde toe dit idee te betrekken bij andere plannen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten.

EMANCIPATIEpagina 15