Chaos in Seattle

– ,,Een Poolse landdag'' noemde staatssecretaris Gerrit Ybema (buitenlandse handel) gisteravond de gang van zaken op de wereldhandelsconferentie. In de hal van het conferentieoord haalt hij in een tv-interview scherp uit naar het Amerikaanse voorzitterschap.

Ybema zei gisteren al aan het begin van de bijeenkomst zich te hebben verbaasd over de ,,vreemde'' en ongerichte aanpak van de Amerikaanse handelsvertegenwoordigster, Charlene Barshefsky. Hij sprak van ,,een volstrekt gebrek aan leiderschap'' in het onderhandelingsproces dat moet leiden tot een agenda voor een nieuwe wereldhandelsronde. Toch sloot Ybema een goede afloop niet uit. De Noorse minister van Buitenlandse Zaken, Knut Vollebaeck, sprak van een ,,chaos''. Ook Latijns-Amerikaanse ministers en hun Afrikaanse collega's gaven uiting aan hun boosheid. Pagina 11 en 13. (Foto AP)