Bedrijven met plan tegen files

Het bedrijfsleven en enkele grote vervoersorganisaties, waaronder ANWB, VNO/NCW en MKB Nederland, hebben een plan opgesteld om de files te bestrijden. Hierin verklaren ze zich onder meer bereid samen met de overheid geld te steken in nieuwe infrastructuur. Ook willen ze een heffing accepteren die is gekoppeld aan het aantal kilometers dat een auto aflegt.

In ruil hiervoor verlangen de deelnemende partijen dat minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) afziet van de invoering van rekeningrijden, dat volgens hen een heilloos middel is om de congestie te verminderen. Namens de groep presenteerde Brinkman gisteren het plan bij Netelenbos.

Als het aan hem ligt, leidt dit tot een ,,maatschappelijk akkoord'', waarbij overheid en bedrijfsleven in de vorm van een convenant samen de almaar groeiende mobiliteit in goede banen leiden.

Netelenbos liet gisteren na overleg met de opstellers weten positief tegenover het plan te staan. Ze wil wel vasthouden aan het rekeningrijden.

,,We wilden nu eens niet steeds nee zeggen op de voorstellen van het kabinet en zelf met een serieus voorstel komen'', aldus L.C. Brinkman, topman van de bouworganisatie AVBB en voorzitter van het Noordzee-beraad dat het plan heeft voorbereid. Hiertoe behoren verder nog de BOVAG, EVO, KNV, RAI en Transport en Logistiek Nederland.

Tot de concrete projecten waaraan de deelnemers aan het Noordzee-beraad graag meebetalen, behoren de aanleg van een speciale strook langs de A2 voor bussen en ander `bijzonder' vervoer en het doortrekken van de A4 tussen Delft en Schiedam. Brinkman zegt dat alles erop wijst dat de mobiliteit zal blijven toenemen, niet in de laatste plaats doordat de bevolking de komende decennia met twee miljoen mensen toeneemt. ,,Dan heb je gewoon extra capaciteit nodig. Je kunt niet tegen alle mensen zeggen: ga maar op je flatje zitten en verroer je niet.''

Het plan sluit voor een deel aan bij plannen van de minister. Behalve de aanleg van nieuwe wegen en rijstroken bepleit het ook grote spoed met de aanleg van de hogesnelheidslijnen, metro- en light rail-verbindingen.

VRAAGGESPREK pagina 2

    • Floris van Straaten