Werk bij Philips Terneuzen hervat

Werknemers van Philips Lighting in Terneuzen hervatten vandaag het werk na een staking van een week. Directie, vakbonden en ondernemingsraad gaan een ondernemingsplan voor redding van de Terneuzense spaarlampenfabriek opnieuw bekijken. In afwachting van het resultaat van dit onderzoek is de staking in Terneuzen opgeschort.

Na urenlang overleg hebben de directie van de Philips-fabriek, vakbonden en ondernemingsraad hierover een akkoord bereikt. Volgens bestuurder J. Cuperus van FNV Bondgenoten is met de staking van afgelopen week ,,een opening bereikt om tot iets goeds te komen''. Een groep van negen deskundigen zal bekijken welke aanpassingen nodig zijn in het plan van de ondernemingsraad voor het voortbestaan van de spaarlampenproductie in Terneuzen. ,,De directie van Philips is er niet van overtuigd dat dat zal lukken'', aldus Cuperus. ,,Wij wel.''

Philips wil productie en ontwikkeling van spaarlampen overhevelen van Terneuzen naar het Poolse Pila. Daarmee zouden in Terneuzen 280 arbeidsplaatsen verloren gaan. De ondernemingsraad van Philips Terneuzen heeft de afgelopen maanden een plan opgesteld om de spaarlampproductie voor de fabriek te redden. De directie van Philips Terneuzen heeft dit plan van de hand gewezen, omdat daarmee onvoldoende kostenbesparingen mogelijk zijn en omdat het plan er onder meer in voorzag de volledige spaarlampenproductie in Terneuzen te concentreren. Op dit moment produceert Philips in Roosendaal spaarlampen voor de zakelijke markt.

Als blijkt dat het alternatieve plan niet kan worden goedgekeurd en de arbeidsplaatsen toch verdwijnen, zal de staking worden hervat. De vakbonden willen dan proberen ook de andere vestigingen van Philips Lighting te mobiliseren om in actie te komen.