Veel wordt anders

De verbouwing duurt nu al maanden, de hoop dat de noeste werkers voor de kerst klaar zijn is vervlogen (`Zo meneer, vandaag gaan alle ramen eruit, u moet maar voor een paar dagen elders logeren') en zelfs de verzekering dat de millenniumwisseling in het verbouwde pand kan worden gevierd, staat op losse schroeven. ,,Blijft u dan thuis met oud en nieuw?'', vroeg de noeste werker verbaasd. Zelf heeft hij grootscheepse plannen buitenshuis `want dit maak ik nooit meer mee'. De getergde bewoner behoort inmiddels tot een groeiend leger van mensen dat gewoon thuis wil zijn met de millenniumwisseling.

Dat leek jaren geleden wel anders. Wilde plannen buitelden over elkaar heen, aldus Vrij Nederland in een smeuïg verhaal over wat is overgebeleven van die wilde plannen: weinig tot niets. ,,Nu het erop aan komt, willen veel mensen het liever in huiselijke kring vieren. Dat er van alles fout kan gaan met de stroom-, gas- en watervoorziening maakt extra bunzig'', zegt Jan Riemeijer van de Vereniging van Organisatoren voor Evenementen, Concerten en Theateractiviteiten.

Op het Amsterdamse Rembrandtplein zou een berg champagneflessen worden opgericht met voor elke passant een gratis glas, rederij Lovers stelde een `exclusieve champagnecruise' in het vooruitzicht en Harry de Winter had plannen voor een `spectaculair Eeuwfeest Amsterdam'. Bij gebrek aan belangstelling gaat het allemaal niet door. ,,Ik heb voor de avond nog steeds een optie voor Carré. Soms belangstelling om die van me over te nemen?'', vraagt De Winter die de millenniumwisseling nu in de hoofdstedelijke sociëteit de Kring zal meemaken.

Bijstellen maar dan op een ander vlak doet ook de Socialistische Partij (SP). Het Handvest 2000 bevattende de `checklist waar een socialistisch Nederland aan moet voldoen' wordt definitief ingeruild voor het ietwat rustiger beginselprogramma `Heel de Mens', meldt VN. Aldus moet de SP ,,aantrekkelijk worden voor kiezers die er wat minder altruïstische denkbeelden op na houden en, het ultieme utopia, regeringsdeelname''.

SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen laakt in het vraaggesprek `de zorg die wij ouderen bieden'. ,,Ik ben er ook van overtuigd dat een hogere kwaliteit van leven de euthanasievraag vaak zou doen verstommen.'' Het Binnenhof beschouwt hij niet als zijn wereld: ,,In Den Haag wordt alles aangeraakt, maar niets in beweging gezet.'' Wanneer de fractie van de SP zelf niet bij machte is dingen `in beweging te zetten' zal de machtsbasis ineenschrompelen en het `ultieme utopia' een droom blijven.

Gelukkig, de manier waarop Derrick misdrijven oploste, veel praten en idem nadenken, is niet `van de ene op de andere dag volkomen waardeloos geworden, maar het kan moderner, sneller en efficiënter', aldus HP/De Tijd in een artikel over het bijstellen van onderzoeksmethoden om daders van (ernstige) misdrijven op te sporen. Allengs is de weerstand tegen het gebruik van DNA-onderzoek gebroken, sinds 1994 `kan een verdachte (mits ernstig verdacht van een ernstig misdrijf) niet langer weigeren een DNA-monster af te staan' en onderzoeker Alte Kloosterman voorspelt dat het aantal van 700 onderzoeken per jaar `er ongetwijfeld meer worden. De opmars is niet te stuiten', zegt hij. Het DNA-profielenbestand telt in Nederland 400 personen, in Engeland zijn de gegevens van 600.000 mensen opgeslagen. ,,Dat zorgt voor hogere oplossingspercentages, en dat wil toch iedereen?'', aldus Kloosterman.

Dat Nederland wat van het buitenland kan leren maakt Elsevier, aan de hand van een aantal voorbeelden, duidelijk: kinderopvang en ouderschapsverlof is in Finland veel beter geregeld dan hier, in België is de patiënt koning en in Denemarken bestaat een, in vergelijking met Nederland, consequenter en helderder asielbeleid. Behalve de uitvoering van de sociale zekerheid wordt het dus hoog tijd ook andere zaken bij te stellen – bij voorkeur zonder kaasschaaf en stroop.