Toenadering Japan en Noord-Korea

In het voetspoor van de Verenigde Staten maakt nu ook Japan zich op de betrekkingen met Noord-Korea aan te halen.

Vandaag heeft in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang een ontmoeting plaats gevonden tussen hoge Noord-Koreaanse regeringsfunctionarissen en een parlementaire delegatie uit Japan, onder leiding van oud-premier Tomiichi Murayama. Murayama had een brief bij zich van de huidige Japanse regeringsleider, premier Obuchi, waarin deze voorstelt gesprekken te beginnen over normalisering van de betrekkingen.

De toch al niet beste relaties tussen Noord-Korea en Japan verslechterden vorig jaar toen Noord-Korea een onverwachts een lange-afstandsraket afvuurde die over Japans grondgebied heen vloog. Japan bevroor daarop alle hulpverlening aan Noord-Korea en verbood chartervluchten naar het land. Die laatste maatregel werd afgelopen maand weer ingetrokken. In Tokio woont een grote gemeenschap van (Noord-)Koreanen.

Gealarmeerd door de raketlancering begonnen de VS nieuwe onderhandelingen met Noord-Korea, die afgelopen september de toezegging van Pyongyang opleverden dat er geen nieuwe proefnemingen met raketten zullen volgen. In ruil daarvoor hebben de Amerikanen hun decennialange sancties tegen Noord-Korea aanmerkelijk versoepeld. Het wordt daardoor gemakkelijker om handel te drijven en investeringen te doen. Ook zegde Washington nieuwe voedselhulp toe.

De Amerikaans/Noord-Koreaanse doorbraak is voor Tokio aanleiding om ook toenadering te zoeken. De Japanse gezant Tomiichi Murayama werd vanochtend onder andere ontvangen door de secretaris van de regerende Koreaanse Arbeiderspartij, Kim Yong Sun.

,,Het is de diepe wens van de volkeren van de twee landen om schoon schip te maken met het ongelukkige verleden, en goede relaties als buren en vrienden te ontwikkelen, gebaseerd op elkaars onafhankelijkheid en gelijkwaardigheid en op het principe van non-interventie in elkaars binnenlandse aangelegenheden'', zei Kim. (AP, AFP)