Studiehuis

Het `onderzoek' waarnaar wordt verwezen in het artikel `Leerlingen in onderzoek: Studiehuis op school geen verbetering' (NRC Handelsblad, 23 november), bestond wat het studiehuis betreft slechts uit de reactie van elfduizend leerlingen op één stelling. Die stelling luidde: ,,Het studiehuis betekent een verbetering van het onderwijs.'' Leerlingen konden daarop alleen met `ja' of `nee' reageren. De andere veertien stellingen betroffen de meest uiteenlopende maatschappelijke thema's, waarop eveneens alleen een bevestigend of ontkennend antwoord mogelijk was.

In de drie bovenbouwklassen die op onze school aan dit Nationaal Jongeren Referendum deelnamen beklaagden veel leerlingen zich over de botte, oppervlakkige wijze waarop deze stellingen geformuleerd waren. Het stoorde hen dat geen enkele mogelijkheid bestond om een meer genuanceerde mening te uiten over zulke complexe maatschappelijke vraagstukken.