Plan EU voor aanpak vliegvertragingen

De Europese Commissie wil dat er een einde komt aan de ,,soms rampzalig'' toenemende vertragingen bij het vliegverkeer. Eurocommissaris De Palacio (transport) wil daarom dat er in plaats van de huidige vijftien nationale, niet op elkaar afgestemde regelingen voor de luchtverkeersleiding in de Europese Unie, één Europees luchtruim komt.

Ze zei gisteren bij de presentatie van haar plannen dat de vertragingen de laatste jaren binnen de EU vier keer sneller toenemen dan het luchtverkeer. In 1998 nam het aantal vliegbewegingen in de EU toe met 5,5 procent en stegen de vertragingen met 20,8 procent.

Dit jaar zijn er 6,3 procent meer vliegbewegingen en zijn de vertragingen met 23,4 procent toegenomen.

Begin juni van dit jaar was bijna een derde van de vluchten vertraagd met gemiddeld 32 minuten. Dat was voor een deel het gevolg van de oorlog in Kosovo, die de burgerluchtvaart in het bijzonder boven Italië en de Alpen hinderde. Maar er wordt niet verwacht dat vliegtuigen meer op tijd vliegen als de komende het massatoerisme weer op gang komt. Het aantal vliegbewegingen zal volgens de verwachtingen voorlopig met 5 à 6 procent per jaar blijven toenemen.

Volgens Eurocommissaris De Palacio zijn de vertragingen voor een belangrijk deel te wijten aan het feit dat de EU-lidstaten allemaal hun nationale luchtruimen soeverein beheren. Ze hebben corridors voor de burgerluchtvaart gemaakt die dikwijls geen rekening houden met belangrijke internationale vliegroutes. Bovendien staan ze om militaire redenen de burgerluchtvaart slechts toe een beperkt deel van het luchtruim te gebruiken.

De Palacio zei gisteren dat het onaanvaardbaar is dat de EU met zijn interne markt, met de euro en met zijn mogelijke gemeenschappelijke defensie, belemmeringen tegen een efficiënt vliegverkeer handhaaft.

Zij stelt de EU-ministers van transport voor om snel maatregelen te nemen die al komende zomer voorkomen dat de Europese luchtvaart een chaos wordt als gevolg van een staking of het afsluiten van een deel van het luchtruim voor een crisis als die in Kosovo. Daarnaast wil zij dat een werkgroep met hoge burgerambtenaren en militairen uit de EU-lidstaten onder haar voorzitterschap binnen een half jaar met voorstellen komt voor een reorganisatie van het Europese luchtruim.

De Eurocommissaris pakt hiermee een zaak op die de EU-lidstaten in 1996 niet wilden aanvaarden toen haar voorganger bij transport, de huidige vice-voorzitter van de Europese Commissie Kinnock, hem het eerst aan de orde had gesteld.

Volgens het plan zou de Europese Commissie lid moeten worden van Eurocontrol, de Europese organisatie voor de luchtverkeersleiding. De Palacio zei gisteren dat de EU meer verantwoordelijkheid over het luchtverkeer moet krijgen. Ze wil het netwerk van Eurocontrol bij de reorganisatie van het Europese luchtruim benutten. Als de Europese Commissie geen volwaardig lid van Eurocontrol zou kunnen worden, moet volgens haar een andere organisatie zich met het Europese luchtruim gaan bezighouden.