`Pensioengat onderschat '

Het Nederlands pensioentekort bedraagt jaarlijks 18 miljard gulden. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat het Verbond van Verzekeraars vanmiddag presenteert. De omvang van het tekort wordt van belang in het nieuwe belastingplan. Na 2001 zijn bijvoorbeeld koopsompolissen alleen nog maar aftrekbaar wanneer sprake is van een pensioentekort.

Er is van een tekort sprake, wanneer onvoldoende premie is betaald om na het 65ste levensjaar een pensioen van 70 procent van het laatstverdiende loon te krijgen.

Volgens de verzekeraars hanteert Financiën verkeerde cijfers. Op grond van een lager geschat pensioentekort gaat Financiën er bijvoorbeeld vanuit dat van de 6 miljard gulden die aan lijfrentepremie wordt betaald slechts 2,7 miljard gulden voor aftrekbaarheid in aanmerking komt.

In een presentatie hekelt directeur R. Fischer van het Verbond van Verzekeraars het gebrek aan cijfermatige onderbouwing door het ministerie van Financiën. ,,Het kabinet onderschat de pensioengaten schromelijk. Kennelijk is het de bedoeling van Financiën om de pensioenopbouw in Nederland te ontmoedigen.'' De verzekeraars vinden de nieuwe regeling in het belastingplan 2001 eigenlijk onwerkbaar, omdat de berekening van pensioentekorten in de praktijk heel moeilijk is. Tevens zou Den Haag rekening moeten houden met toekomstige belastingvoordelen, omdat latere lijfrente-uitkeringen ook worden belast. Een te harde aanpak van de aftrekbaarheid is onrechtvaardig, aldus het Verbond.