Papiaments

Van de plaatjes die wij voorgeschoteld kregen over het bezoek van koningin Beatrix aan de Antillen, valt er één bijzonder op. De koningin leest van een blaadje een tekst op in het papiaments. Wat dit betekent voor de erkenning van de landstaal voor de Benedenwinden is niet te beschrijven. Dr. Van Putte, taalkundige, vermeldt in zijn publicatie `Deze pikina ku su bisina' een aantal zeer negatieve uitspraken over het papiaments. Ik citeer: ,,Een taal die gebruikt kan worden als de verstandelijke vermogens van de sprekers `twee graden boven die van den Orang-Outang is verheven' of `een taal die in de smaak is van mensen die niet veel en niet diep denken gelijk de negers'.'' Ten slotte nog een citaat: ,,Zulk een hoogst armoedige taal moet schadelijk zijn voor het verstand der (blanke) kinderen.''

Deze uitspraken zijn alle uit de vorige eeuw, maar hebben geleid tot een misvormd zelfbeeld van de papiamentstalige Antilliaan.