Overlevenden Srebrenica: aanklachten

Overlevenden uit Srebrenica willen juridische actie ondernemen tegen huidige en voormalige VN-functionarissen en Nederlandse ex-blauwhelmen, wegens schuld aan de massamoord op duizenden moslims door de Bosnische Serviërs.

Daarmee reageren de overlevenden – voornamelijk vrouwen van moslims die na de inname van de Oost-Bosnische enclave in juli 1995 door de Serviërs zijn vermoord – op het recente rapport van Kofi Annan, secretaris-generaal van de VN, over de val van Srebrenica. In dat 155 pagina's tellende rapport kwam Annan tot de conclusie dat de Verenigde Naties zelf en een reeks betrokken regeringen in 1995 ernstig in gebreke zijn gebleven, door de Nederlandse blauwhelmen toe te rusten met een gebrekkig mandaat, door af te zien van het gebruik van geweld tegen de Serviërs en door hen teveel tegemoet te komen.

De familieleden van de zeker zevenduizend vermoorde moslims, zo zei hun vertegenwoordiger Ibran Mustafa gisteren in Sarajevo, nemen daar geen genoegen mee. ,,We zijn niet geïnteresseerd in iemands morele verantwoordelijkheid. We zijn uitsluitend geïnteresseerd in hun criminele verantwoordelijkheid'', aldus Mustafa.

De organisatie heeft een Amerikaanse advocaat in de arm genomen om bij het Joegoslavië-tribunaal voor oorlogsmisdaden in Den Haag juridische actie op gang te brengen tegen Boutros Boutros-Ghali, oud-secretaris-generaal van de VN, zijn opvolger Kofi Annan, ex-VN-gezant Yasushi Akashi, de vroegere VN-commandanten Bernard Janvier en Rupert Smith, en Tom Karremans, indertijd commandant van de Nederlandse VN-soldaten in Srebrenica.

De plaatsvervangende openbare aanklager van het Joegoslavië-tribunaal, Graham Blewitt, zei gisteren geen elementen te ontdekken die het tribunaal in staat stellen om Nederlandse ex-blauwhelmen te vervolgen wegens hun optreden in Srebrenica. Blewitt zei dat tegen een afvaardiging van drie overlevenden uit Srebrenica. Het tribunaal, aldus Blewitt, ,,heeft op grond van de juridische elementen waarover het beschikt geen enkel bewijs dat het in staat stelt wie dan ook van de Nederlandse soldaten in staat van beschuldiging te stellen voor de misdrijven waarover we jurisdictie hebben''. Hij beloofde dat het tribunaal alle aanvullende bewijzen die door de overlevenden van Srebrenica worden aangedragen, zorgvuldig te zullen bestuderen maar tekende daarbij aan dat het tribunaal zich niet bezighoudt met het morele gehalte van de wereldpolitiek, terwijl de overlevenden met hun argumenten ,,morele en politieke verantwoordelijkheid en criminele verantwoordelijkheid'' met elkaar vermengen. (AFP, Reuters)