Opnieuw minister weg in Suriname

De Surinaamse president Jules Wijdenbosch heeft gisteren het ontslag van zijn minister van Defensie Ramon Dwarka Panday aanvaard. Tegen Panday liep een onderzoek wegens seksueel misbruik van minderjarige inheemse meisjes uit het grensdorp Apura.

Panday is de tweede minister die Wijdenbosch binnen een week moet laten gaan. Maandag stuurde hij Robby Dragman van Handel en Industrie weg. Dragman had een maatregel om de import van landbouwprodukten vrij te geven, op eigen gezag teruggedraaid. Zijn ambtenaren stelden dat dit besluit was genomen in overleg met andere ministeries en de Centrale Bank, de oppositie-politici Fred Derby en Jiwan Sital toonden de president vorige week echter documenten waaruit bleek dat Dragman smeergeld wilde opstrijken bij de uitgifte van importvergunningen.

Wijdenbosch ontsloeg Dragman, maar de oppositie in de Nationale Assemblee bleek gisteren ontevreden omdat dat ontslag eervol was en vormde een commissie om een nader onderzoek in te stellen. In het debat dat volgde, kwam ook de zaak-Panday weer uitgebreid aan de orde. Geruchten dat Panday minderjarige meisjes in het westelijk district Nickerie misbruikte, circuleren al veel langer in Paramaribo. Toen het openbaar ministerie een onderzoek begon, ontkende Panday alles. Vice-president Radakishun meende hem te steunen met de observatie dat indianenmeisjes nogal vroegrijp zijn.

Nu de oppositie niet van plan lijkt de zaak te laten rusten, heeft Wijdenbosch ook Panday laten vallen. Deze gang van zaken tekent het huidige politieke klimaat. Omdat noch massale straatprotesten, noch een motie van wantrouwen tot het aftreden van Wijdenbosch hebben geleid, brengt de oppositie nu diens entourage via het parlement stelselmatig in verlegenheid. En met verkiezingen in het vooruitzicht kan de president de vele gevallen van corruptie, vriendjespolitiek en machtsmisbruik in zijn kabinet niet langer gewoon negeren. Ook de ministers van Financiën Tjan Gorbardan, Mangal van Onderwijs en Wetenschappen en Alibux van Natuurlijke Hulpbronnen liggen onder vuur.

Panday is de derde minister die uit Wijdenbosch' kabinet verdwijnt. Vorig jaar ruimde minister van Onderwijs Mahadewsingh het veld omdat hij iemand met een pistool had bedreigd – ook al zei Mahadew dat hij slechts zijn mobiele telefoon had getrokken.