`Kwart agenten niet bevoegd tot gebruik wapen'

Meer dan een kwart van de 33.000 politieagenten die een pistool dragen is feitelijk niet bevoegd dat wapen te gebruiken. Van alle gewapende agenten heeft 27 procent niet de verplichte periodieke schiettoets afgelegd en mag daarom strikt genomen geen straatdienst doen.

Dat stelt de Algemene Rekenkamer in het gisteren gepresenteerde rapport `Dienstpistolen politie', dat is opgesteld na onderzoek in de tweede helft van vorig jaar bij de 25 regionale politiekorpsen en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).

Ook blijken de dienstpistolen niet systematisch te worden geïnspecteerd, waardoor onzekerheid bestaat over de technische staat van de dienstwapens.

De Algemene Rekenkamer stelt vast dat de maatregel die agenten verbiedt een wapen te dragen als zij de schiettoets niet hebben afgelegd, in de praktijk niet wordt nageleefd. Dat komt doordat er te weinig schietbanen en -instructeurs zijn. Bovendien blijkt het moeilijk trainingsdagen in te roosteren. Maar, zo concludeert de Rekenkamer, er is ook gebrek aan discipline.

Er bestaat geen richtlijn voor de frequentie waarmee dienstpistolen moeten worden geïnspecteerd. Om die reden hanteert de Rekenkamer de norm die in politiekringen zelf als `good practice' wordt gezien. Die gaat ervan uit dat elk wapen jaarlijks wordt nagezien. Enkele korpsen hebben een eigen wapentechnische dienst. De overige schakelen daarvoor het KLPD in. Dat blijkt niet erg adequaat te zijn, want vorig jaar is dertig procent van alle wapens niet gecontroleerd.

De ministers Peper (Binnenlandse Zaken) en Korthals (Justitie) hebben toegezegd verbeteringen in de situatie te zullen aanbrengen. De politieberaden (korpsbeheerders, hoofdofficieren en hoofdcommissarissen) zeggen in een eerste reactie dat het aantal wapendragenden bij de politie dat aan de eisen voldoet inmiddels op 62 procent ligt.

Maar de politieberaden onderschrijven dat verdere verbeteringen noodzakelijk zijn. ,,Het is echter wat kort door de bocht om te stellen dat de schietvaardigheid van de Nederlandse politie dusdanig slecht is dat dit gevaar voor de samenleving zou opleveren'', aldus hun reactie.