Geen kiesrecht vrouwen Koeweit

Het Koeweitse parlement heeft dinsdag het toekennen van politieke rechten aan vrouwen opnieuw verworpen. Een desbetreffend wetsontwerp werd met 32 tegen 30 stemmen afgewezen. Het parlement had een week geleden al met 41 tegen 21 stemmen een decreet van de emir van Koeweit afgestemd dat vrouwen passief en actief kiesrecht toekende. Onder de afstemmers waren toen echter ook verscheidene parlementariërs die niet zozeer tegen vrouwenrechten als wel tegen het huns inziens ongrondwettige optreden van de emir stemden. Om het vrouwenkiesrecht een echte kans te geven, was een nieuw wetsontwerp opgesteld. De Koeweitse minister van Buitenlandse Zaken, sjeik Sabah al-Ahmad al-Sabah, zei na afloop van de stemming dat de regering nu overweegt een eigen wetsontwerp in te dienen. ,,Wij geloven in de rechten van de vrouw'', zei de minister. (AP, AFP)