Akkoord over uitwisseling van medische info

De landelijke organisaties van artsen en verzekeraars zijn het eens geworden over het verstrekken van informatie uit medische dossiers van mensen die een levensverzekering afsluiten. Ze hebben besloten een onafhankelijke toetsingscommissie in te stellen die in het geweer komt wanneer iemand binnen twee jaar na het afsluiten van een levensverzekering overlijdt of wanneer de verzekeraar fraude vermoedt. De arts in de commissie kan bij de behandelende arts van de verzekeringnemer inzage in diens medisch dossier vragen om na te gaan of betrokkene bij het afsluiten van de verzekering juiste informatie over zijn gezondheidstoestand heeft verstrekt. De ombudsman van de verzekeraars signaleerde onlangs dat veel artsen tegen de regels in gemakkelijk informatie over patiënten aan verzekeraars gaven.