VW schept nieuwe banen in Duitsland

Volkswagen wil 5.000 nieuwe banen creëren in zijn fabrieken in Duitsland. Daarvoor heeft de fabriek een ontwerp naar de bonden gestuurd waarin wordt aangeboden 5.000 nieuwe medewerkers een baan te bezorgen van 5.000 mark bruto (5600 gulden) per maand. Met deze bedragen hoopt Volkswagen zijn concurrentiepositie te verbeteren ten opzichte van lage lonen landen. (AFP)